Osigurajte cvrstu osnovu da biste mogli da pricvrstite testeru kada koristite turpiju. Evo nekoliko primera kako biste mogli da radite. Koristite metod koji je najbolji za vas. Najvažnije je da uvek imate oštar lanac koji ce vam olakšati rad.

1. Najjednostavniji metod je da koristite stegu za turpijanje. Pricvrstite je za panj ili stablo i stegnite mac kao na normalnoj stegi. Turpijajte prema uputstvima za turpijanje.

2. Upotrebite manje drvo. Napravite vertikalnu rupu na pogodnoj radnoj visini za turpijanje. Pazite da ne rizikujete povratni udarac kada pravite rupu (vidite u prethodnim poglavljima). Zaustavite motor i umetnite mac u rupu. Pricvrstite mac umecuci kombinovani kljuc izmedu maca i zareza. Turpijajte prema uputstvima za turpijanje.

3. Upotrebite manje drvo. Izrežite drvo na pogodnoj radnoj visini za turpijanje. Napravite oznaku na panju, duboku oko jedne dužine maca. Izrežite dijagonalni otvor ispod reza na panju na  strani gde treba da bude telo testere. Umetnite kuku za podizanje u otvor i upotrebite hvatac kuke kao držac testere. Turpijajte prema uputstvima za turpijanje.

4. Ovaj metod vam omogucuje da turpijate i levom i desnom rukom. Zajašite stablo. Držite telo testere izmedu butina. Nagnite se preko tela testere i poduprite podlaktice na butine. Pocnite sa turpijanjem svih reznih zubaca u jednom pravcu sa istim obuhvatom turpije. Sada promenite obuhvat turpije u drugoj ruci i isturpijajte drugu stranu. Turpijajte prema uputstvima za turpijanje.

5. Turpijajte kao što je opisano u tacki 4, desnom rukom. Kada isturpijate sve rezne zupce u jednom pravcu, koristeci ovaj metod, vreme je da promenite obuhvat turpije na levu ruku, poduprite testeru na panj ili stablo umesto toga. Pritisnite desnu nogu na telo motora, tako da je u bezbednom položaju. Isturpijajte ostale rezne zupce na drugoj strani, prema uputstvu za turpijanje.