Nosite rukavice kada proveravate reznu opremu motorne testere.


Zategnutost lanca

Proverite da li je lanac pravilno zategnut. Labav lanac može da odskoci sa maca, da vas povredi i da ošteti testeru. Prezategnut lanac može da prouzrokuje habanje maca. Pravilno zategnut lanac ne sme da visi ispod maca. Zategnutost lanca je pravilna kada lanac dodiruje donji deo maca i ako još možete da ga povucete rukom. Pogledajte na slici iznad.


Oštar lanac

Lanac mora uvek da bude oštar da bi se osiguralo bezbedno, efikasno i precizno secenje. Jednostavan nacin za održavanje oštrog lanca je korišcenje šablona za turpijanje Husqvarna i pracenje uputstva za turpijanje na sledecim stranama.


Koliko cesto treba oštriti lanac?

Oštrina lanca za testere se smanjuje vremenom i pored toga što izbegavate testerisanje materijala koji smanjuju oštrinu (kamenje, zemlja i sl.). Lanac zatupljuje. Ako lancem dodirnete kamen, neupotrebljiv je i treba odmah da se naoštri.

Ako koristite testeru tokom veceg dela dana, najbolje je oštriti lanac svaki put kada punite gorivo. Lakše je oštriti malo ali cešce, nego cekati duže vreme da biste naoštrili lanac. Tako cete dobiti i bolju preciznost i radicete efikasnije.

Tip lanca

Uvek koristite tip maca i lanca koji preporucuje proizvodjac. Tabela prikazuje razne tipove lanaca i velicine okruglih turpija za Husqvarna lance i odgovarajuce Oregon lance.

 

Oprema za turpijanje

Potreban vam je sledeci alat kako biste naoštrili lanac:
• Okrugla turpija
• Ravna turpija
• Držac za turpije
• Kombinovani šablon sa šablonom za turpijanje i šablonom za dubinu testerisanja

Upamtite da okruglih turpija i šablona ima razlicitih velicina i konstrukcija, zavisno od tipa lanca koji koristite. Tip lanca je urezan na kombinovanom šablonu. Pogledajte donju tabelu ili pitajte najbližeg prodavca.

Ovde se vidi kako izgleda tupi rezni zubac. Vreme je da se naoštre rezni zupci. Primetite „belu“ ivicu reznog zupca.

Ugao prema nazad Rezni zubac je isturpijan previsoko, i zbog toga slabo reže. Upotrebite šablon za dubinu testerisanja i preturpijajte rezni zubac prema preporukama.

Rezni zubac koji je prerezao kamen ima nepravilnu ivicu, pri cemu je gornji sloj reznog zupca oštecen. Važno je da se kompletno oštecenje isturpija, kako bi se obezbedila najbolja moguca oštrina.

Ovako izgleda naoštreni rezni zubac.