Pažljivo osmislite presecanje, posebno vecih debala. Nepravilna radna tehnika može biti opasna i može da prouzrokuje cepanje debla ili zaglavljivanje maca. Prvo procenite napetost debla. Steknite naviku da gledate kako deblo reaguje na secenje. Može da se desi da pogrešno procenite napetost.


Bezbednost kod presecanja

Budite svesni kako stojite kada presecate debla. Stojte sa strane reza, jer stablo može da skoci ili da se zabaci unazad. Ako ste na padini, ne stojte niže kada presecate. Deblo može da pocne da se valja pre nego što se izreže i da vas povredi.


Sprecavanje cepanja drveta

1. Napravite spojni rez tako što cete prvo iseci 1/3 precnika debla sa strane koja je izložena pritisku, ili sa strane gde ocekujete da se mac zaglavi.
2. Sada produžite sa rezanjem spojnog zareza sa suprotne strane, dok ne prerežete deblo.

 

Udarni klin

Presecanje debelih debala je lakše kada se koristi udarni klin. Napravite udarni klin na deblu. Pritisnite prednju rucku levom rukom istovremeno podižuci zadnju rucku desnom rukom.